Hoppa över sidnavigationen

Bli taxiförare

Tycker du om att ge service och har god människokännedom? Är du stresstålig och tycker om att köra bil? Då kan taxiföraryrket vara ett yrke för dig!

På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga för att bli taxiförare.

 

Hur går du tillväga?

För att få köra taxi i yrkesmässig trafik krävs det att du förutom ett giltigt körkort med behörighet B eller BE också har en giltig taxiförarlegitimation (TFL) och den ansöker du om på Transportstyrelsens hemsida. Du kan ansöka om TFL när du uppfyller följande sex punkter:

  • Du har fyllt 21 år.
  • Du har körkort (behörighet B i minst två år oavbrutet eller behörighet D).
  • Du uppfyller kravet om laglydnad.
  • Du uppfyller de medicinska krav som ställs.
  • Du uppfyller kravet om yrkeskompetens.
  • Du har avlagt ett godkänt körprov för TFL hos Trafikverket.

 

Laglydnad - Den som gjort sig skyldig till vissa typer av brott anses inte lämplig som taxiförare, sådana brott är bland annat vålds- och sexualbrott, stöld och upprepade brott av lindrigare karaktär. Detta kontrolleras i samband med att ansökan skickas in till Transportstyrelsen.

Medicinska krav - De medicinska kraven för TFL innebär bland annat högre krav på synskärpa än för körkort med behörighet B. Här kollar man också på hörsel och eventuella sjukdomar. Läkarintyget ska bifogas i samband med ansökan om TFl och får ej vara äldre än två år. Du kan läsa mer om de medicinska kraven här.

Yrkeskompetens - För att uppfylla Transportstyrelsens krav på yrkeskompetens kävs det att du avlägger tre kunskapsprov, dessa skriver du på något av Trafikverkets förarprovskontor. Proven är uppdelade på följande tre delar: Kartläsning, Säkerhet och beteende samt Lagstiftning. Du kan läsa mer om kunskapsproven här.

Körprov - Vid körprovet visar du att du kan hantera fordonet i trafiken, att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert och passagerarvänligt sätt. Körprovet består och bedöms utifrån fyra kriterier: Fordonskontroll, Passagerares säkerhet, Körning i landsvägs- och stadstrafik samt Sinnesnärvaro och omdömesförmåga. Körprovet utförs på något av Trafikverkets förarprovskontor. Du kan läsa mer om körprovet här.

 

Vägen till taxiförarlegitimationen kan låta omfattande och komplicerad men resulterar i ett fritt och socialt jobb. Så vad väntar du på? Det är dags att ta taxiförarlegitimationen idag!

 

För mera information om hur du blir taxiförare hos Hudik Taxi, kontakta oss på kontakt@hudiktaxi.se.